Tha mi ag iarraidh d’ fhaicinn. Tha mi airson a bhith còmhla ribh.